Informatie

Uitgangspunt van biografisch werken is zelfonderzoek en vertrouwen dat het vermogen tot verandering, genezing en groei bij iedereen aanwezig is. Het zelfonderzoek is gericht op inzicht. De methodiek en gesprekskunst helpen bij het onderzoek van het leven. Schetsen en schrijven kunnen hulpmiddelen zijn. Als gevolg van het proces kunnen patronen veranderen. Belemmeringen verminderen zodat het natuurlijke groeiproces weer op gang wordt gebracht vanuit de "innerlijke wijsheid". De zittingen worden gekenmerkt door gelijkwaardigheid, bereidheid tot samenwerken, geduld en respect voor alles wat naar voren wordt gebracht. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid is vanzelfsprekend.

Biografisch werk is geen "declarabele gezondheidszorg" zoals dit door de NZa wordt omschreven. Het voordeel is dat ik geen verplichting heb om privacygevoelige gegevens aan derden te leveren. Ik declareer op basis van een vooraf overeengekomen aantal zittingen. Informeer naar de mogelijkheden.

Praktijkadres:
Atelier te Aerdenhout
telefoon: 06-10343501