Storytelling

Samen brengen we je persoonlijke geschiedenis in kaart. Jij vertelt je levensverhaal aan de hand van herinneringen aan feitelijke gebeurtenissen en ik stel biografische vragen. Dit terugblikken in de tijd geeft helderheid in hoe het nu is en vertrouwen in wat komt.

Meestal zijn zeven bijeenkomsten van ongeveer een uur voldoende. De gesprekken zijn een keer in de twee weken.

Marianne Ruisendaal, 06-10343501

biografischwerk@marianneruisendaal.nl